Monday, November 29, 2010

PUCHA!!! at ang mga anak nyang acho.a cat with his puppies inside a cage. :)

9 comments: